אדם טל מראיין את גיל אורלי

לוקחים שליטה מלאה ויוצרים בטחון כלכלי
הכינו מחברת בזמן הצפייה