בעיטת מוטיבציה לפנים

אין דבר שנותן מוטיבציה יותר מאשר

לראות כסף מול העיניים.

 

במיוחד אם רואים בדיוק מה מייצר

את הכסף הזה לפרטי-פרטים.

 

בואו להציץ לתוך המכונה.

 

יום מדהים,

אדם