האם נגמר עידן שיווק השותפים?

שאלו אותי אם עדיין אפשר לעשות כסף בשיווק שותפים. זו התשובה שלי. אלה הסרטונים שהזכרתי בסרטון:
https://youtu.be/GoXvp9o20Y8?t=2m9s
https://www.youtube.com/watch?v=EMKx0-eK528
https://www.youtube.com/watch?v=70U2yybKhKg