הגיע הזמן.

הגיע הזמן לעשות את הצעד

שכבר כל-כך הרבה זמן אמרת

לעצמך ש״אני חייב/ת לעשות״.

 

וזה מתחיל כאן.

 

– אדם