היי, אדם טל ביקש ממני אישית שאעביר לך את זה…

;vertical-align:top;-webkit-border-radius:0px 0px 0px 0px;-moz-border-radius:0px 0px 0px 0px;border-radius:0px 0px 0px 0px;overflow:hidden;” class=”multy name_serial___mail_container” valign=”top” bgcount=”0″ bgvalue=””>