זו לא אשמתך.

שיקרו לך כל החיים (לא בכוונה),

ויצרו אצלך אמונות מגבילות,

תפיסות שגויות, והרבה הרבה 

ספקנות (בריאה).

 

אבל האמת פשוטה:

 

אנחנו חיים בעידן שבו כל אחד

יכול להתפרנס ממה שבא לו.

 

וההוכחה הניצחת לזה, במספרים,

נמצאת כאן.

 

– אדם