יציבות של שכיר, חופש של עצמאי פנסיה של הייטקיסט: התחלנו!

אם מה שכתבתי בכותרת מעניין אותך,

אני רוצה להראות לך את הנתיב לשם.

 

למעשה, יש לי אינטרס אישי זמני להכשיר

14 אנשים לבנות לעצמם חיים דיגיטליים

שמאפשרים את הנ״ל, ואני מתכוון לעשות

את זה – פתחתי עכישו את ההרשמה פה:

 

כל הפרטים במכתב בקצת ארוך שרשמתי לך פה.

 

 

החיים יפים,

– אדם