יש בך משהו שאין באחרים (ואני לא אומר את זה לכולם)

;vertical-align:top;-webkit-border-radius:0px 0px 0px 0px;-moz-border-radius:0px 0px 0px 0px;border-radius:0px 0px 0px 0px;overflow:hidden;” class=”multy name_serial___mail_container” valign=”top” bgcount=”0″ bgvalue=””>