יש שני סוגים של חופש כלכלי:

1. ססמא ריקה של גורואים,

והמעריצים העיוורים שלהם

שמתרגמים את זה לכל מיני

דברים לא ברורים כמו:

 

״לקנות כל מה שאני רוצה״

 

2. חופש כלכלי אמיתי,

עם הגדרה ברורה במספרים

עם משמעות, יעדים ברורים,

ודרך ברורה להגיע אליו.

 

לא ססמאות, ולא ״תאמין

בעצמך״ אלא תכנית אמיתית,

ברת-ביצוע עבורך, עם צעדים

ברורים לביצוע: א׳ –> ב׳ –> ג׳.

 

ביום רביעי אנחנו נפגשים

בתל-אביב לבנות תכנית שכזו.

 

אם בא לך לראות איך אנחנו

עושים את זה ולבנות לעצמך

תכנית אמיתית וברורה לחופש

כלכלי, אני מזמין אותך.

 

יום מדהים

אדם