לשלוט בהוצאות זה עניין של משמעת. לשלוט בהכנסות, זה עניין של…

כל אחד יכול לשלוט בהוצאות שלו.

זה רק דורש משמעת או הקרבה.

 

אבל יש גבול כמה המצב הכלכלי שלך 

יכול להשתנות באמצעות חסכון וצמצום.

 

הדרך לשנות את המצב הכלכלי

בצורה מוחלטת ולאורך זמן – היא 

לדעת להעלות את ההכנסה בלי תקרת זכוכית

שנובעת מכמות השעות שלך ביום, למשל.

 

בהתחלה בצורה שבה ככל שעובדים

יותר מכניסים יותר.

 

אחרי זה בצורה שבה ככל שמכניסים

יותר עובדים פחות.

 

זה בשבילך.

 

3>

– אדם