נר שני – מה ההפתעה שלנו היום?

קראת את המייל הקודם ששלחתי לך לפני שנייה?

זה חשוב.

תוהה למה אני שולח לך שני מיילים ולא אחד, ולמה בקודם אין קישור, ופה כן?

תלמידי לגאסי ילמדו למה, ואיך זה משתלב בתכניות שלי שיוצרות לי כל-כך הרבה כסף.

 

אבל לעניינינו: עדכנתי את המבצע של נר שני בעמוד מבצעי חנוכה.

מזכיר לך שבכל נר חנוכה יהיה לנו מבצע אחר,

ואני מחליף אותם ידנית אז כל יום זה יהיה בשעה אחרת בלי התראה.

 

יום מגניב, 

חנוכה פצצה שיהיה

– אדם