(נ.ב. זאת לא היתה בדיחת אחד באפריל)

אני יודע שהמייל הקודם נשמע

כאילו אני מקדם איזו מכונת זמן

או משהו כזה, שנותן לך לחזור 

אחורה ולהוציא ערך מדברים שעברו.

 

אז לא,

 

זה גם לא איזה סוד כמוס או איזה

טכניקה ממש ממש הזויה.

 

זה משהו ברור מאוד שאתם כבר

יודעים ואני רק מאיר לכם עליו פנס.

 

מכירים את זה לפמעים משהו

מול העיניים שלכם אבל אתם צריכים

מישהו אחר שיסב את תשומת ליבכם?

 

אז אני המישהו הזה היום 🙂

 

אניוואי, אז סורי אם המייל הקודם

היה נשמע כמו בדיחת 1 לאפריל,

הוא אמיתי לגמרי ואם עוד לא קראתם

אותו אני ממליץ לחפש אותו עכשיו 🙂

 

שבת שלום 🙂

אדם