[סוגרים הלילה] הזדמנות אחרונה להצטרף לפושטק

אל תנסו אותי.

 

ב-21:59 אני סוגר את ההרשמה.

ב-22:01 כבר לא יהיה אפשר להצטרף.

 

גם לא אם תבקשו יפה.

גם לא אם תהיו באמצע שיחה עם נציג.

 

מה שנקרא

״אני הולך!!!״

 

ביום א׳ אני קם בבוקר וחוזר להשקיע

את המרץ בתלמידים שלי ובשני מיזמים

שכבר מלא זמן אני מת להתחיל.

 

בקיצור,

תצטרפו ביצ׳ז.

 

– אדם