על מה אני מוכן לשלם לך 40,000ש״ח?

יש מקצועות וכישורים 

שכל כך נחוצים לעסקים כמו שלי,

שאנחנו שמחים לשלם עליהם המון כסף,

ומרגישים שקיבלנו תמורה מלאה.

 

למעשה, יש לי אינטרס אישי זמני להכשיר

14 אנשים לבנות לעצמם חיים דיגיטליים

עם מקצוע חדש ומרגש שיאפשר להם לקבוע

את התנאים, לעבוד מכל מקום בגמישות 100%

ולקבל מאנשים כמוני מלא כסף.

 

כל הפרטים במכתב בקצת ארוך שרשמתי לך פה.

 

 

החיים יפים,

– אדם