שכחתי לינק במייל הקודם של השאלות.

האטורי הנזו כאן ביצ׳ז.

 

החיים יפים,

– אדם