╭∩╮ (òÓ,) ╭∩╮

״פאק יו מאני״.

לא להיות תלוי. לא לפחד מפיטורים. 

לאף אחד אין שליטה עליך.

 

זה מה שאני רוצה לתת לך.

שלווה. לסגור את הטלפון.

לקום מאוחר.

 

מאות תלמידים שלי חיים ככה.

חלק עם הכנסות עצומות (למשל שלו שהכניס 22 מיליון ש״ח ב-4 השנים האחרונות),

חלקם עם הכנסות צנועות, כמו נטלי שהכניסה השנה 250,000 ש״ח.

חלק מבלים את הזמן עם הילדים והמשפחה.

חלק מטיילים בעולם תוך כדי.

 

אני לא רוצה להגיד לך איך לחיות,

אני רוצה לתת לך את האפשרות לבחור.

 

זאת הפעם האחרונה שאני עושה את זה,

זו הפעם האחרונה שאני מריץ תכנית ליווי

שלוקחת אנשים מאפס למאה. 

 

כל הפרטים על זה פה, בפעם האחרונה.

 

יאללה,

– אדם