1,000,000 ₪ [אם עוד לא ראית את המספר הזה בעו״ש כנס]

מכתב אישי מאדם טל:

מחכה לך פה

מור