I GOT THE POWER

דיברתי אתמול עם תלמיד לשעבר

שאמר לי משפט חכם:

 

״בעל התנועה הוא בעל הדעה״.

 

תחשבו על זה:

אמזון..

איביי…

טריפ-אדוייזר…

גט / אובר (השירותי מוניות)…

 

כל ביזנס כזה מספק עבודה

לכמויות אדירות של אנשים.

 

כשאתה יודע להיות מקור ההכנסה

של הרבה אנשים אחרים,

יש לך כח עצום ביד, ובד״כ

אתה תעשה המון כסף מלעזור לאחרים להתפרנס.

 

אם זה משהו שבא לך לעשות,

אני יודע ללמד אותך לעשות את

זה במהירות שיא, בלי להקים

שום דבר או לתכנן שום דבר.

 

אני אלמד אותך כישורים שיהפכו

אותך תמיד להיות בעל הדעה בכל

סיטואציה:

 

רוצה עבודה (כשכיר)?

רוצה לקוחות (כעצמאי)?

רוצה להקים סטארטאפ? עמותה?

 

אני אציב אותך במקום שבו

המו״מ מתחיל ונגמר איפה

שאתה קובע.

 

אני לא מדבר תיאוריה,

אני רוצה להראות לך הדגמה חיה לגמרי פה.

 

יום מדהים,

אדם